Energetische projecten Woonpartners

Investeren in duurzaamheid

De Helmondse woningcorporatie Woonpartners investeert in duurzaamheid. Eind 2022 wil de corporatie voor haar woningen gemiddeld energielabel B bereiken. Na een zorgvuldig selectietraject heeft Woonpartners de keuze gemaakt om met drie bouwbedrijven te willen werken: Ballast Nedam Zuid, Elk en Rendon. Hierbij zijn we intensief en resultaatgericht met alle partijen gaan samenwerken om ongeveer 1.900 woningen energetisch te renoveren. Zodat huurders zoveel mogelijk energie kunnen besparen. Alle partijen ondertekenden hiervoor de samenwerkingsovereenkomst.

Eenduidige aanpak

Samen met Woonpartners formuleerden we gezamenlijke doelen om tot een eenduidige aanpak te komen. De drie bouwbedrijven delen de verantwoordelijkheid voor het resultaat en maken gebruik van elkaars expertise. Wat de kwaliteit van de energetische maatregelen ten goede komt. Bovendien levert de samenwerking een kosten- en tijdsbesparing op, comfortabelere woningen en natuurlijk een forse energiebesparing.