Veiligheid

Veiligheid. Altijd. Overal. Iedereen.

Dagelijks werken we met onze collega's aan uitdagende projecten. Daar zijn we trots op. Maar ons werk kent ook risico's, omstandigheden die van dag tot dag veranderen en tijdsdruk. Onze mensen en partners moeten hun werk altijd veilig kunnen doen. Daardoor gaan zij 's morgens gezond naar hun werk en komen zij 's avonds gezond weer thuis. Altijd. Overal. Iedereen. Daar dragen we allemaal aan bij. Als we zien dat het beter kan, leggen we de lat hoger en dagen we het bestaande uit. Dat geldt voor iedereen: van ontwerpers, uitvoerders, planners, bouwplaatsmedewerkers en managers tot kraanmachinisten. Van aanbesteding en ontwerp tot en met uitvoering en oplevering. Veiligheid en goede prestaties gaan hand in hand.

Oog voor elkaar

Wij streven naar een ongevalsvrij Ballast Nedam Zuid. Als het om veiligheid gaat, heeft iedereen een rol. Ieder individu kan de risico’s die aan zijn of haar taak verbonden zijn, goed zelf inschatten en beheersen. En daarnaar handelen, een voorbeeld zijn voor anderen. We noemen dat: leiderschap in veiligheid. Dat leiderschap nemen we serieus. Daarom gelden duidelijke principes en afspraken voor iedereen die bij Ballast Nedam Zuid werkt, inclusief onze ketenpartners. De principes en afspraken zijn gegrond op communicatie en verantwoordelijkheid.

Bekijk video
Onze principes
 • Ik neem verantwoordelijkheid voor mijn eigen veiligheid en de veiligheid van anderen.
 • Ik spreek anderen aan op veilig werken.
 • Ik neem actie bij onveilige situaties, zo nodig stop ik het werk.
 • Ik meld alle veiligheidsincidenten, ook bijna incidenten, zodat we daar lessen uit kunnen leren.
 • Ik accepteer feedback over mijn eigen veiligheidsgedrag.
 • Ik geef een compliment als het goed gaat.
 • Ik werk veilig of ik werk niet.
Onze afspraken
 • Respecteer de specifieke bouwplaats regels, volg aanwijzingen op.
 • Draag en gebruik de voorgeschreven Persoonlijke Beschermingsmiddelen
 • Werk uitsluitend met een werkopdracht.
 • Maak voor elk project en elke activiteit een risico assessment.
 • Voer risicovolle activiteiten uitsluitend uit na een extra taak risicoanalyse.
 • Doe voor aanvang altijd een LMRA: Laatste Minuut Risico Analyse

 

Terug naar