Slotjes-Midden

Volgens het PuurThuys-concept

Slotjes-Midden

In een ambitieuze herstructurering is de wijk Slotjes-Midden een volledige transformatie aan het ondergaan, waarbij een deel van de bestaande woningen is gerenoveerd en een ander deel gesloopt is om ruimte te maken voor moderne nieuwbouw. De samenwerking tussen BPD Ontwikkeling, Ballast Nedam Zuid en woningcorporatie Thuisvester, in overeenstemming met de gemeente Oosterhout, heeft geleid tot de succesvolle oplevering van deelplan 5 en 6 eind 2023.

Verschillende fases

In totaal zijn er 236 nieuwe woningen en appartementen gerealiseerd, strategisch ingebed tussen gerenoveerde panden en nieuwbouwwoningen. De nieuwe bewoners van de huur- en koopappartementen zullen genieten van een bevoorrecht uitzicht direct aan het kanaal.

De ontwikkeling van Slotjes-Midden vindt plaats in verschillende fases, waarbij Thuisvester, Ballast Nedam Zuid en BPD Ontwikkeling gezamenlijk huur- en koopwoningen realiseren. De bewoners van deelplan 4 genieten al enige tijd van hun woning.

Deelplan 5, genaamd Wilhelmina-West, omvat een vergelijkbaar complex met diverse appartementen en huur- en koopwoningen met tuinen. Fase 5a en 5b zijn al enige tijd opgeleverd. Fase 5c, met 52 appartementen voor BPD, bevindt zich in aanbouw sinds april 2022 en is voor de kerst 2023 opgeleverd.

De derde wijk, Groene Tempelier (deelplan 6), is ook voltooid. Gelegen aan de Tempelierstraat, boven in Slotjes-Midden, herbergt deze wijk 25 eengezinswoningen. De 13 huurwoningen zijn opgeleverd in de zomer van 2022, het jaar daarop volgde de 12 koopwoningen. Het betreft een mix van hoekwoningen, tussenwoningen en twee-onder-een-kapwoningen, allen gerealiseerd volgens het innovatieve PuurThuys woonconcept.

Meer informatie over Slotjes-Midden? Lees er hier meer over.