Inzet van Artificial Intelligence aan de voorkant van het proces

23 november 2021

Innovaties en verbeteringen zetten wij graag door in ons hele proces. Daarom zijn we gestart met het inzetten van artificial intelligence aan de voorkant van ons hele proces. Dit doen we met behulp van de software van Brainial. Door aan de voorkant slim te automatiseren en te digitaliseren, besparen we tijd, verhogen we de kwaliteit en reduceren we faalkosten.

Inzet artificial intelligence aan de voorkant van het procesData en artificial intelligence (AI), een steeds vaker voorkomend fenomeen dat ondertussen ook in de bouw meer wordt toegepast. Mens en machine gaan steeds meer samenwerken en er zal de komende jaren een ‘digitaliseringsrevolutie’ plaatsvinden. Ballast Nedam Zuid loopt graag voorop en is gestart met het het inzetten van AI bij het beantwoorden van aanbestedingen met behulp van de software van Brainial.

Carl Dolmans, adjunct-directeur Ontwerp en Engineering bij Ballast Nedam Zuid: “Wij hebben samen met Brainial slimme functionaliteiten bedacht om geautomatiseerd metadata uit documenten te halen, om documenten automatisch inclusief metadata op de juiste plek in het Document Management Systeem te plaatsen. Op basis van een eerste inschatting resulteert alleen deze functionaliteit al in een tijdsbesparing van 75% per tender en verhoogt het de kwaliteit en gegevensintegriteit van de interne data huishouding. Maar misschien wel het belangrijkste voordeel is dat het leidt tot een hogere medewerkerstevredenheid.”

“De resultaten van de samenwerking tussen Ballast Nedam Zuid en Brainial zijn tot nu toe veelbelovend. Kijkend naar de toekomst kan door de inzet van machine learning nog grotere stappen worden gezet. Het systeem wordt namelijk steeds slimmer door ingebruikname. Informatie kan automatisch worden gerangschikt, en ook acties, taken en risico’s kunnen automatisch worden voorspeld”, aldus Fedor Klinkenberg, medeoprichter en directeur van Brainial.