't Ven, Eindhoven

Voor woningcorporatie 'thuis heeft Ballast Nedam Zuid in de wijk 't Ven te Eindhoven 43 woningen gerenoveerd met een Nul-op-de-Meter-Ready concept waarbij het energielabel van G naar A+ is opgewaardeerd.

Voor deze renovatieopgave is de door ons ontwikkelde ‘Scenario Analyse Matrix’ toegepast waarbij keuzemogelijkheden zijn uitgewerkt op gebied van bouwtechniek, materialisatie, risico’s (bijvoorbeeld planning) en Energie-Index stappen (van label B met quick wins tot A++ met NOM). Op basis van deze scenario’s heeft ‘thuis vanuit eigen strategie, beleidsvoering en Meerjarenonderhoudsplanning (MJOB) een verantwoorde keuze kunnen maken (‘no regret’) voor deze renovatieopgave naar een Nul-op-de-Meter-Ready concept resulterende in A+ label. Voor de schilisolatie is gebruik gemaakt van modulaire prefab elementen voor dak en gevel inclusief kozijnen met HR++ glas Daarnaast is een maatwerkoplossing bij vervanging of aanpassing van Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV’s) uitgewerkt en toegepast. Verder zijn de keukens, badkamers en toiletten gerenoveerd, is er een voorzetwand geplaatst om het contactgeluid tussen de woningen te verminderen, is de vloer nageïsoleerd, is er mechanische ventilatie geplaatst en is het aanwezige asbest gesaneerd. Ook is de woningtoegankelijkheid verbeterd. Tijdens dit traject hebben wij tevens de corporatie geadviseerd op het gebied van de mogelijke subsidies. Tot slot is samen met de corporatie de 't Ven-app ontwikkeld als communicatiemiddel met bewoners.

Projectgegevens

Functiecategorie: Corporatiewoningen

Opdrachtgever: Woningstichting 'thuis

Projectfase: Opgeleverd 2017

Bijzonderheden: strategische ketensamenwerking, continue verbetering processen en technieken, optimale mix bewonerswensen en energetische maatregelen