Samen veilig doorwerken

08 april 2020

Waar je ook komt, wat je ook doet, momenteel kom je overal in aanraking met regels en aanpassingen die genomen worden om het COVID-19 virus in te dammen. Ook voor ons betekent dit een drastische aanpassing in de wijze waarop wij samen werken. Ons beleid is gericht op de veiligheid voor iedereen en het zo goed mogelijk door laten gaan van het werk.

Skype

Ons kantoorpersoneel werkt zoveel mogelijk thuis. Afspraken, zowel intern als extern, vinden telefonisch plaats of via video conference zoals skype.

We rijden alleen en schaften op afstand

Onze mensen rijden alleen naar de plek waar zij werkzaamheden moeten uitvoeren. Op elke bouwplaats is een corona-toezichthouder aanwezig. We werken in kleinere teams waardoor we de 1,5 meter afstand goed kunnen nakomen. In de keet zijn nooit meer dan 3 mensen aanwezig en zij zitten ook op 1,5 meter afstand van elkaar. Schaften doen we in shifts. Voor sommige werkzaamheden is het niet mogelijk 1,5 meter afstand aan te houden. In die gevallen werken we zo kort mogelijk naast elkaar en nemen we aanvullende hygi├źnemaatregelen.

Renovatie & Onderhoud

Op het gebied van Renovatie & Onderhoud voeren wij alleen spoedwerkzaamheden uit. We overleggen hiervoor met de bewoners of het werk later uitgevoerd kan worden. Mocht het werk spoed zijn dan gaan wij na of de bewoners gezondheidsklachten hebben, tot een kwetsbare groep behoren of in thuis-quarantaine zitten. Mocht dit zo zijn, dan zullen onze medewerkers maximaal beschermd de woning betreden en de werkzaamheden uitvoeren, al het directe contact met bewoners wordt vermeden; bewoners verblijven in een andere ruimte in de woning en het contact loopt via de telefoon. Indien geen extra bescherming noodzakelijk is, gelden uiteraard de algemene richtlijnen zoals deze geldend zijn vanuit het RIVM.

Ook voeren we werkzaamheden uit in een aantal leegstaande woningen. Deze woningen zijn voorzien van waarschuwings/maatregelen posters zodat iedereen die in deze woning werkt weet welke maatregelen genomen moeten worden om de werkzaamheden uit te mogen voeren.

We houden rekening met de inzet van het aantal vaklieden in een woning en de werkzaamheden voor onderaannemers worden zoveel mogelijk over de dag verspreid ingepland.

Werkzaamheden buiten de woningen (algemene ruimtes / buitenshuis) worden uitgevoerd volgens de algemene richtlijnen, indien mogelijk wordt de werkplek afgezet.

Blijf gezond!

Door bovenstaande maatregelen juist op te volgen hopen we dat iedereen gezond blijft en dat we corona snel achter ons kunnen laten. Iedereen bedankt voor elke bijdrage hieraan!