Oplevering woningen Chopin in Berckelbosch - Eindhoven

11 juni 2021

Op 11 juni 2021 zijn de laatste twee woningen opgeleverd van het project Chopin in Berckelbosch - Eindhoven. In totaal hebben wij hier 20 woningen gerealiseerd. Wij de wensen de toekomstige bewoners heel veel woonplezier! 🏡🌲

In deze duurzame woningen zijn ook woningen voor vleermuizen en vogels gerealiseerd: vleermuiskastjes en vogelkastjes zijn geïntegreerd in de gevel. 

www.berckelbosch.nl