Dag van de circulariteit

28 mei 2019

Je werkt binnen de sociale woningbouw. Je wilt iets met circulariteit, je móet zelfs iets met circulariteit. Maar hoe? Hoe geef je circulariteit nu handen en voeten binnen jouw organisatie?

Op 13 juni gaan we daar iets aan doen. We gaan namelijk circulariteit binnen de sociale woningbouw concreet maken. Daarvoor hebben we de hulp ingeschakeld van niemand minder dan Diederik Samsom!

Diederik Samsom deelt zijn visie over de transitie naar een circulaire economie: “Uiteindelijk vormen schone energie en een circulaire economie de twee pijlers waar een duurzame toekomst op rust. Beiden zijn cruciaal. Wie de een zonder de ander oplost, brengt de toekomst van onze kinderen alsnog in gevaar.” (Bron: Smart Circle)

Vanuit Ballast Nedam Zuid zal directeur Jack Koch toelichten hoe een proactieve bouw- en vastgoedsector om kan gaan met onzekerheid: “De bouw- en vastgoedsector kan wel wat meer onzekerheid gebruiken. We houden erg vast aan onze principes, we willen beschermen wat we hebben en wat we weten. Áls we al willen veranderen, dan vooral op onze manier en op onze eigen voorwaarden. Dat is menselijk, ook in onze sector, maar soms zouden we onszelf meer mogen uitdagen.”

Meld je aan via hier en verzeker jezelf van een plekje.