Ballast Nedam Zuid wint uitvraag herontwikkeling Slotjes-Midden

24 augustus 2018

Ruim 300 nieuwe gasloze appartementen en woningen worden door Ballast Nedam Zuid gerealiseerd, waarbij koop- en sociale huur ongeveer gelijkelijk verdeeld zijn. De sociale huurwoningen worden gerealiseerd voor Thuisvester en BPD is ontwikkelaar van de koopwoningen.

Tussen de vijf genodigde ontwikkelaars is gekozen voor de combinatie Ballast Nedam Zuid en BPD vanwege het beste stedenbouwkundige plan met veel aandacht voor duurzaamheid en bestaand groen. Het plan is gelegen binnen het gebied dat globaal ligt tussen het Wilhelminakanaal Noord, de Pieter Vreedestraat, de Loevensteinlaan en de Dr. Janssenslaan. De alhier gelegen verouderde portiekflats maken plaats voor de nieuwbouw. De groene zone aan het Wilhelmina kanaal wordt uitgebreid en de openbare ruimte opnieuw ingericht. Langs het Wilhelminakanaal komen drie appartementengebouwen en een woontoren in de hoek Wilhelminakanaal Noord – Doctor Janssenslaan. In het achterliggende gebied worden grondgebonden woningen gerealiseerd. De herontwikkeling van de wijk vindt plaats in 4 fasen tot en met 2023.