Duurzaam

Duurzaam en toekomstbestendig

Duurzaamheid is ons speerpunt. Dat is geen holle frase, maar realiteit. Al jarenlang. Zo brachten we onze CO2-uitstoot tussen 2008 en 2020 al met ruim 57% omlaag. Maar de lat ligt hoger. We willen dat al onze bouwplaatsen in 2030 CO2-neutraal zijn en dat we in 2030 minimaal 50% circulair en 100% afvalvrij bouwen.

Daarom:

  • gebruiken we op onze kantoren, productielocaties en 100% groene stroom;
  • dringen we het gebruik van nieuwe grondstoffen terug, bijvoorbeeld door modulaire en demontabele bouw;
  • gebruiken we zoveel mogelijk circulaire of biobased materialen met een minimale footprint;
  • zetten we duurzaamheid al vroeg in de ontwerpfase op de agenda;
  • verduurzamen we onze bouwketen en units;
  • elektrificeren we ons wagenpark;
  • investeren we in schoon en emissieloos bouwmaterieel;
  • werken we samen met partners zoals De Groene Koers en Emissieloos Netwerk Infra.

Nieuws en verhalen over duurzaamheid

Samen bouwen aan vooruitgang